MTB PRLEKIJA - POT LOTMERŠKEGA KASAČA

Dolžina je 73 km in okoli 1000v/m.

Primerna je za dobro pripravljene kolesarje.

Pot je primerna za vse vrste koles. Nekoliko manj za cestna kolesa. Podlaga je utrjena, večina asfalt,
nekaj trdega makadama.

Skupna vožnja traja 6 do 8 ur.

Potek vožnje:

Potek vožnje:

Organiziramo se na parkirišču Bioterme. Po 200 metrih zavijemo desno in sledi vožnja po rahlem vzponu cca 1 kilometri do križišča, kjer zavijemo levo na utrjeni makadam. Po 4 kilometrih smo na asfaltu in spet zavijemo desno, še vedno se spuščamo ob potoku Lešnica. Na 4,5 kilometrih se držimo desno na makadam in prečkamo Lešnico. Po makadamski poti skozi gozd pridemo do naselja Sv. Tomaž. Po glavni cesti peljemo do pokopališča in zavijemo ostro desno na spust mimo čistilne naprave skozi gozd do glavne ceste Sv. Tomaž – Ormož. Zavijemo levo in takoj po 100 metrih desno na makadam preko Lešnice nadaljujemo do naselja Pršetinci. Na vrhu se držimo levo in vozimo do glavne ceste, kjer zavijemo ostro desno proti Stari cesti. Uživamo ob vožnji po naselju in pridemo do naselja Mekotnjak. Ko že vidimo gasilski dom, je na desni odcep za turizem na podeželju Tompa , kjer imamo odmor in manjše okrepčilo. Pri gasilskem domu zavijemo levo in se po 300 m držimo desno po naselju Mekotnjak. Po spustu pridemo do glavne ceste, zavijemo desno preko železniškega nadvoza. Po 800 metrih prečkamo glavno cesto Ljutomer – Ormož in nadaljujemo po rahlem vzponu do naselja Cerovec Stanka Vraza. Na vrhu poti se držimo desno in se spustimo v Veličane. Na glavni cesti zavijemo levo in takoj desno na ostri vzpon proti gostišču Taverna. V Taverni imamo kosilo in degustacijo vina po želji v zidanici Malek. Držimo se smeri proti vzhodu, smer Jeruzalem. Po slabih 2 kilometrih smo na Jeruzalemu. Ogledamo si cerkvico, dvorec in botanični park. Možnost nakupa spominkov v TIC. Po ogledu znamenitosti nadaljujemo pot proti jugu. Ves čas se spuščamo. Po 2,5 kilometrih spusta se na Šiponovem bregu obrnemo ostro desno in spustimo med vinogradi. Pot nadaljujemo navzdol skozi naselje Gresovščak. Poslovimo se od vinogradov in pridemo do Lotmerških ribnikov, ki so naravni rezervat in  gojišče rib.  Po 28 kilometrih vožnje pridemo v Ljutomer. Ustavimo se v centru na Glavnem trgu. Možnost ogleda mesta, ogled muzeja domače obrti – Lončarstvo Žuman, Hipodrom Ljutomer in možnost okrepčila. Pot nadaljujemo iz Glavnega trga proti železniški postaji Ljutomer in po prečkanju železnice zavijemo levo na kolesarsko pot preko reke Ščavnice skozi gozdni rezervat Babji Ložič proti naselju Cven in Mota. V naselju Mota na 33 kilometrih zavijemo desno in po 500 metrih na levo proti Muri in do Tinekovega broda. Možnost vožnje z brodom preko Mure. Vračamo se nazaj v naselje Mota in nadaljujemo do Gezove jame, naselje spodnje in Zgornje Krapje. Na 42 kilometrih pridemo do glavne ceste Ljutomer – Veržej in zavijemo desno. Na desni opazimo čebelarski muzej Tigeli, katerega si lahko ogledamo. Na 43 kilometrih ob deponiji zavijemo levo na makadam in vozimo 2 kilometra do naselja Grlava. Na glavni cesti zavijemo desno in po 1 kilometru ponovno na makadam levo. Po slabih 2 kilometrih vožnje med polji pridemo do hipodroma Križevci, parka doživetij in gostišča Zorko, kjer imamo kratek odmor za okrepčilo. Nadaljujemo proti zahodu po naselju Boreci, prečkamo glavno cesto Ljutomer – Križevci in nadaljujemo mimo opekarne Boreci. Držimo se desno po naselju in skozi gozd do naselja Logarovci. Pri kapeli Logarovci zavijemo levo in po 1 kilometru zavijemo desno proti Gajševci.  Vozimo mimo rastlinjakov Cornus in do reke Ščavnice. Zavijemo levo in vozimo po nasipu Gajševskega jezera. Na kontra strani jezera se spustimo iz nasipa na makadamsko pot in nadaljujemo po gozdu navkreber do glavne ceste. Zavijemo levo, se spustimo navzdol in po 500 metrih prečkamo reko Ščavnico. Takoj zavijemo levo. Na desni je Stanjkov mlin. Nadaljujemo po makadamu po dolini reke Ščavnice 1 kilometer. Na asfaltu zavijemo levo in se počasi vzpenjamo do naselja Precetinci. Zavijemo še desno navkreber in mimo gasilskega doma nadaljujemo po grebenu (asfalt in makadam) 3 kilometre. Pripeljemo do glavne ceste in zavijemo levo, po glavni cesti 100 metrov nadaljujemo desno po asfaltu v naselje Drakovci. Na 68 kilometrih pridemo do razpotja. Zavijemo levo na makadam in ostro navkreber premagamo zadnji vzpon dolžine 600 metrov. Na asfaltu zavijemo levo proti naselju Mala Nedelja. Na križišču se držimo desno in spustimo do Bioterm.

NE SPREGLEJTE DOPLAČILA NA KOLESARSKI POTI

  • Turizem na podeželju Tompa, postržjača + sok 4€/osebo,
  • Gostišče Taverna, kosilo 20€/osebo/okvirna cena -ob potrditvi rezervacije sporočimo fiksno ceno kosila,
  • Zidanica Malek, degustacija vina 12€/5 vzorcev,
  • Lončarstvo Žuman ogled 2€/osebo,
  • Kasaški muzej, 4€/osebo,
  • Tinekov brod, 2,5€/kolesarja,
  • Gostišče Zorko, narezek s tünko 6,5€/osebo