PRAVNA DOLOČILA

ODPOVEDI REZERVACIJE

Bioterme Mala Nedelja bodo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani zagotovili točnost in ažurnost podatkov na svoji spletni strani, vendar ne prevzemajo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo vsebino na lastno odgovornost. Bioterme Mala Nedelja ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Gost ima pravico do rezervacije aranžmaja. Če gost odpove rezerviran aranžma, imajo Bioterme Mala Nedelja pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved. Bioterme Mala Nedelja so upravičene do naslednjih odstotkov cene aranžmaja v primeru odpovedi le-tega:

  • odpoved do 15 dni pred prihodom – 10 % aranžmaja
  • 14 do 4 dni pred prihodom – 30 % aranžmaja
  • 3-2 dni do pred prihodom – 80 % aranžmaja
  • 1 dan pred prihodom, na dan prihoda ali neprihod (no show) na datum rezervacije – 100 % aranžmaja
  • v primeru spremembe termina bivanja se že vplačana akontacija prenese na novi termin.

Gost lahko rezervira aranžma kot dolgoročno rezervacijo ali kratkoročno rezervacijo. Kot dolgoročna rezervacije se šteje rezervacija gosta, ki je opravljena najmanj 15 dni pred prihodom, kot kratkoročna rezervacija pa rezervacija gosta, ki je opravljena manj kot 15 dni pred prihodom do samega prihoda.

V primeru dolgoročne rezervacije gosta je rok plačila akontacije 7 delovnih dni od datuma rezervacije, v primeru kratkoročne rezervacije pa je rok 3 dni od datuma rezervacije. V primeru, ko gost odpove rezerviran aranžma na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Bioterm Mala Nedelja zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Odpoved mora gost poslati v pisni obliki na naslov Bioterme Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih goricah 34 b, 9243 Mala Nedelja ali po elektronski pošti na hotel@bioterme.si.

V primeru upravičenega vračila akontacije, se akontacija vrne gostu na njegov transakcijski račun v roku 30 dni od datuma prejema odpovedi.

Obvestilo o video nadzoru

Ljutomer, 24. 04. 2017

Pripravila:
Mateja Zadravec

Segrap d. o. o., Ljutomer
Direktor: Miran Blagovič